Skip to main content

Databeskyttelsesforordningen

Vi respektere den tillid, du viser os, når du deler dine personlige data med os. Vi sender dette brev for at fortælle dig, hvordan vi bruger, behandler og gemmer de data, vi har om dig som konsekvens af den nye generelle databeskyttelsesforordning /GDPR).

Det betyder, at vi vil have visse forpligtelser, og du vil have visse rettigheder til de personlige data og oplysninger, som vi måtte have om dig.

Hvilke data har vi?
På baggrund af vores forretningsforhold genererer vores levering af produkter og serviceydelser til dig eller din levering til os, følgende data om dig:
– Kontaktoplysninger, navn, telefonnummer, e-mail adresse
– Firmanavn og virksomhedens adresse(enkeltmandsvirksomheder)
– Ordrebekræftelser, fakturaer og kontrakter og kontaktoplysninger relateret til disse

Til hvilket formål bruger vi dine data?
Vi bruger kun disse data for at fremme vores forretningsforbindelse med dig, vores levering af produkter og tjenester eller din levering til os og relaterede handlinger såsom korrespondance. Vi bruger også disse data til vores fortsatte udvikling af vores maskiner og serviceydelser f.eks. i forbindelse med fejlfinding og forbedringer af ydeevne og design.

Deler vi dine data?
Vi hverken sælger, handler med eller videregiver dine data til tredjeparter, med mindre vi ifølge lovgivningen er forpligtet dertil eller for at beskytte os mod eller klarlægge juridiske krav eller intern administration og bogholderi.

Hvor længe beholder vi dine data?
Kontaktoplysninger, kontooplysninger og andre data relateret til ordrebekræftelse, kontrakter, fakturaer og kreditnotaer bliver lagret og opbevaret i 5 år i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

Under normale omstændigheder, vil der ikke være et sagligt formål med at behandle eller lagre personoplysninger fem år efter ophør af et samarbejdsforhold med en kunde, leverandør eller samarbejdspartner.

Data vedrørende udvikling af vores maskiner og services i forbindelse med fejlfinding og forbedringer af ydeevne og design opbevares i maskinens, produktets eller tjenesteydelsens levetid.

Rettigheder
Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os, vores kontaktoplysninger står nederst på dokumentet.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden vores generelle slettefrist.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage ved at kontakte os.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på.

Ved spørgsmål til ovenstående, kontakt os på e-mail bovil@bovil.dk